تبلیغات
دانشجوی زیست شناسی

دانشجوی زیست شناسی

نویسنده : احمد فتحی نژاد دوشنبه 1391/03/15, 23:33

بررسی اثر هورمون های اكسین، سیتوكنین و جیبرلین بر جوانه زنی بذور پیرشده طبیعی دو رقم كلزا

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی تاثیر هورمون های اكسین، سیتوكنین و جیبرلین بر روی بذوری كه به روش طبیعی، بهمدت 2 سال در دمای 15 درجه انبارداری شده بودند، آزمایشی از نوع فاكتوریل در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با 4 تكرار 50 بذری انجام گرفت. تیمارها شامل رقم (RGS003 و Hayola420) ، نوع هورمون(اكسین، سیتوكنین و جیبرلین) و غلظت هورمونها (25، 50 و 75 پیپیام)، بودند. بذور به مدت 24 ساعت تیمار شدند. نتایج نشان داد كه ارقام واكنش متفاوتی به انبارداری و تیمارهای بكاررفته نشاندادند. در رقم RGS003 اكسین باعث كاهش جوانهزنی و افزایش متوسط زمان جوانهزنی گردید در حالیكه در رقم Hayola420 باعث افزایش معنیدار جوانه زنی گردید. سیتوكنین در بیشتر موارد باعث كاهش معنی دار طول ریشه چه در رقم RGS003 گردید. غلظت 25 پی پی ام سیتوكنین، طول ریشه چه رقم Hayola420 را بهطور معنی داری افزایش داد اما اثر سایر سطوح معنی دار نبود.دسته بندی : مقالات علمی , آز فیزیولوژی گیاهی(2) ,
برچسب ها : اثر هورمون های اكسین , سیتوكنین و جیبرلین بر جوانه زنی ,
دنبالک ها : http://www.civilica.com/Paper-NOILP01-NOILP01_231.html ,موضوعات

لینکدونی

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :