تبلیغات
دانشجوی زیست شناسی

دانشجوی زیست شناسی

نویسنده : احمد فتحی نژاد دوشنبه 1391/03/15, 23:42

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول‎پاشی متانول بر محتوای آب نسبی،‏ محتوای كلروفیل و فلورسانس كلروفیل برگ چغندر قند در شرایط تنش كمبود آب آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك‌های كامل تصادفی در 3 تكرار در اردیبهشت سال 1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج واقع در ماهدشت كرج به اجراء در آمد. عامل محلولپاشی متانول با 6 سطح،‏ شاهد (بدون محلولپاشی) و 7 و 14 و 21 و 28 و 35 درصد حجمی متانول بود كه به هر كدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلولپاشی از 16 برگه شدن گیاه،‏ در سه نوبت انجام شد. عامل آبیاری نیز با دو سطح عادی (آبیاری پس از40درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) و تنش خشكی (آبیاری پس از70 درصد تخلیه رطوبتی قابل دسترس) اعمال شدند. محلولپاشی 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 14 روزه روی گیاه انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنیداری در مؤلفههای فلورسانس اولیه (F0) و فلورسانس متغیر (FV)و فلورسانس حداكثر (FM)وجود نداشت ولی در مؤلفه عملكرد كوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM)اختلاف معنیداری در سطح 5 درصد وجود داشت. تفاوت بین سطوح متانول قبل از محلولپاشی سوم از نظر تأثیر برمحتوای كلروفیل معنیدار نبود در حالی كه بعد از محلولپاشی سوم بین آنها اختلاف معنیداری در سطح 5درصد مشاهده شد. نتایج نشان داد كه تنش خشكی باعث كاهش معنیداری در فلورسانس حداكثر (FM)و فلورسانس متغیر (FV)و همچنین عملكرد كوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM)در سطح پنج درصد میگردد. در حالی كه در مؤلفه فلورسانس اولیه (F0) اختلافی دیده نشد. تحت شرایط تنش خشكی افزایش معنیداری در سطح پنج درصد در محتوای كلروفیل حاصل شد،‏ و بین عملكرد شكر سفید و عملكرد كوانتومی فتوشیمیائی بیشترین همبستگی مشاهده شد (R2=0.45**). بین سطوح متانول و سطوح آبیاری نیز در محتوای آب نسبی اختلاف معنیداری در سطح یك درصد مشاهده شد. در این آزمایش در هیچ كدام از صفات اثرات متقابل معنیدار نبود. با توجه به افزایش سطوح متانول در مؤلفه عملكرد كوانتومی فتوشیمیائی (FV/FM)میتوان گفت احتمالاً متانول بازدارندگی نوری در گیاهان تیمار شده را كاهش میدهد. تنش خشكی نیز با آسیب به دستگاه فتوسنتزی بر ظرفیت پذیرش الكترون اثر منفی داشت. 

To evaluate the effects of methanol and drought stress on chlorophyll fluorescence parameters, chlorophyll and relative water content in sugar beet, a study was conducted in 2008 in Maahdasht (Karaj, Iran). Aqueous solutions of 0 (control), 7, 14, 21, 28, 35% (v/v) methanol with each solution containing 0.2% glycine and a second factor, namely drought stress (irrigation after 70% depletion of available water) and normal irrigation (irrigation after 40% depletion of available water) constituted the treatments. The solutions were sprayed overhead, 3 times in two week intervals on foliage parts of the crop sugar beet. Results indicated that there was no significant difference between levels of solution on minimum chlorophyll fluorescence (F0), fluorescence variavle (FV) and maximum chlorophyll fluorescence (FM), but there was a significant difference observed between levels of solutions on photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM) at a 5% probability level. Analysis of variance revealed that before a third foliar application, chlorophyll content did not show any significant difference, whereas there was a significant difference observed among levels of solutions on chlorophyll content after the third application at a 5% probability level. Also results indicated that drought stress significantly decreased photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM), fluorescence variavle (FV) and maximum chlorophyll fluorescence (FM) at 5% probability level. As for minimum chlorophyll fluorescence (F0) no significant difference was observed between the two levels of irrigation. Also drought stress significantly increased chlorophyll content at 5% probability level. Both factors (levels of solution and different irrigation levels) affected relative water content (RWC) at 1% probability level. The highest correlation was observed between white sugar yield and photochemical capacity of photosystem 2 (FV/FM). In this study interactive effect was not found to be significant.


دسته بندی : مقالات علمی , آز فیزیولوژی گیاهی(2) ,
برچسب ها : اثر محلول ‎پاشی متانول بر روی برگ چغندر قند ,
دنبالک ها : http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=387638 ,موضوعات

لینکدونی

کلمات کلیدی

Hypothalamus هیپوتالاموس نمونه خون مادر و بزاق پدر مغز آلودگی هوا تشخیص انواع بیماری‌ها در نوزاد پیش از متولد شدن ولادت امام زمان(عج) هایپریون بیماری های مقاربتی پاپیلومای انسانی Brain ایدز زبان Medulla oblongata بصل النخاع استروژن سیستم گوارش Digestive system اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه اپاندیس گیاهان مقاوم به حشرات و آفات گاز فسژن Spinal cord نخاع کروزن کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان مقاوم به حشرات و آفات جوشكاری به روش نقطه جوش کاربرد نقطه ذوب درصنعت بیوتکنولوژی زنبور عسل بیماری‌های ژنتیکی دیابت کیفیت خواب Cerebellum مخچه ژنوم انسان مخاط بلندترین درخت روی زمین Pancreas هورمون ملاتونین تقطیر نفت سفید قارچ باکتری و ویروس Appendix گلبول های سفید باکتریوفاژ قرار گرفتن در معرض نورهای مصنوعی تقطیر پانکراس کاربردهای سلول بنیادی کشف نوع جدید سیستم ایمنی ساخت DNA Pituitary gland غده هیپوفیز ساخت DNA کودک پیش از متولد شدن Cardiac orifice

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :